ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลังวิดีโอ กิจกรรมการเวกเกมส์
และกิจกรรมการเวกน้อยเกมส์ 2023
 
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566
 
รำถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
โดย คณะครูและนักเรียน แผนกปฐมวัยโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
 
การแสดงประกอบเพลง ฉันมีคุณแม่ที่ดี โดยคณะครูและนักเรียนแผนกปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
 
การแสดงประกอบเพลงใครรักเท่าแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยคณะนักเรียน แผนกปฐมวัยโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
 
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
คลังวิดีโอความสามารถของนักเรียน
 
Learning Development Center
new
 
 
 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2566

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2567

   
   
   
   
   
   

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ วันจันทร์ - วันเสาร์ ทุกระดับชั้น
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
โทร 02 - 671 9041- 4 ต่อ 100 หรือ 102

 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
     
   
        โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ขอเชิญร่วมงาน
SHC Open House Open Heart 2023
เปิดบ้านเปิดใจ...สู่รั้วพระหฤทัยคอนแวนต์
เตรียมตัวเป็นนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567
เรามีการแนะนำโปรแกรมการเรียน และหลักสูตรการ
เรียนการสอน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึง 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งหลักสูตรโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการจัดการศึกษา  หลักสูตรและการเรียน
การสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ท่านผู้ปกครอง
และนักเรียนใหม่ที่สนใจ ได้รับทราบ เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณา ตัดสินใจเลือกเรียน
ตามความถนัดและความสนใจ โดยงาน SHC Open
House Open Heart 2023 เปิดบ้าน..เปิดใจ
สู่รั้ว พระหฤทัยคอนแวนต์ จะจัดขึ้นในวันเสาร์
ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงเรียนพระหฤทัย คอนแวนต์ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
คลิกลิ้งค์ด้านล่าง หรือคลิกที่รูปภาพ เพื่อลงทะเบียน
https://forms.gle/wzhjSVAFeaF36uJJA
     
 
     
 
     
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
     
     
     
 
 
 
     
    มุมอ่านหนังสือ โครงการตะลุยโจทย์  
         
 
 
counter free
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  01/07/2020   Last Update : September 28, 2023