ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการส่งงาน การบ้าน
ในระบบ School Bright
 
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
ภาพวิดีโอมุมสูง แนะนำ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน Onsite
 
คลังวิดีโอความสามารถของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
   
กำหนดการ และกิจกรรมของโรงเรียน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565 <<คลิก>>
English version of the document <<Click>>
 

มาตรการ การปฏิบัติตนของนักเรียนที่เลือกเรียนในรูปแบบระบบ Onsite
ที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

   
   
   
Youg Professional ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 Youg Professional ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
   
Youg Professional ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Youg Professional ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
   
 
     
     
     
  ร่วมแสดงความยินดี แด่...
คนเก่งของเรา
  เด็กชายกมลเทพ อู่วิเชียร (น้องไตตั้น)
ได้รับรางวัล ในรายการแข่งขันจักรยาน
​บีเอ็มเอกซ์ ชิงแชมป์​ประเทศไทย
       ขอแสดงความชื่นชม ยินดี แด่
ด.ช.กมลเทพ อู่วิเชียร นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3
ได้รับรางวัล ในรายการแข่งขันจักรยาน
บีเอ็มเอกซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565...ณ สนามจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เขาขยาย จ.ชัยนาท รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 7 ปีชาย  ผลการแข่งขัน ดังนี้
  รอบคัดเลือกรอบที่ 1 อันดับที่ 3
  รอบคัดเลือกรอบที่ 2 อันดับที่ 3
  รอบคัดเลือกรอบที่ 3 อันดับที่ 3
  รอบชิงชนะเลิศ อันดับที่ 4
ได้เหรียญรางวัลและ เกียรติบัตรจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ขอปรบมือให้คนเก่งของเราค่ะ

         คลิก..ชมภาพข่าว
     
     
     
 
 
 
       
    มุมอ่านหนังสือ    
         
 
 
counter free
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  01/07/2020   Last Update : May 18, 2022