อาคารสถานที่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการระดับปฐมวัย
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และ English Program
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

มาทำความรู้จัก
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ด้วยภาพวิดีโอมุมสูง

มาทำความรู้จัก
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ปีการศึกษา 2564
   
       

การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

การจัดหลักสูตรการเรียน
การสอน ระดับปฐมวัย

การจัดหลักสูตรการเรียน
การสอน ระดับประถมศึกษา

SHC English Program Education

โครงการโปรแกรมพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

วิชาการงานอาชีพ

วิชาภาษาต่างประเทศ


คลังตัวอย่างวิดีโอการสอนออนไลน์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

 
 
 
<< HOME >>
 
 
 

  web counter

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  01/09/2021   Last Update : 15 June, 2022