นวัตกรรมโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ SHC Innovation

ปีการศึกษา 2565

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 • การ์ดเกมทิ้งมาที่ฉันนี่ (Feed Me!!!!)
 • หลักสูตรสถานศึกษารายวิชา Young Professional
 •  

  ปีการศึกษา 2564

  ระดับการศึกษาปฐมวัย

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

 • กิจกรรมเสริมประสบการณ์ Learning with SHC family
 • คู่มือการผลิตสื่อสร้างสรรค์ สําหรับครูระดับปฐมวัย
 • การส่งเสริมมารยาทงาม ตามวิถีพระหฤทัยคอนแวนต์
 • บทความนวัตกรรมรูปแบบ CSR 1 ห้องเรียน 1 คุณธรรม
 • กระบวนการส่งเสริมจินตนาการ แต่งแต้มสายรุ้ง
  นักเขียนดาวรุ่ง
 • เมล็ดน้อยหรรษา พฤกษศาสตร์แสนสนุก
  กิจกรรม สนุกในสวนน้องหรรษา และคุณครูแสนดี
 • สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมด้านการออกเสียง ผ่านเกมสะพานดาว
 •  

 • การพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยสื่อสารพัดคิด Everyting
 • การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่อง สารเสพติด
  โดยใช้เกมบันไดงู
 • การพัฒนาทักษะการเรียนรู้นาฏยศัพท์ และภาษาท่า โดยใช้เกมบันไดเศรษฐี
 • การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Application สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • การพัฒนาสื่อผสมวีดีทัศน์ และระบบ LMS เรื่องมวยไทย
 • การพัฒนาหลักสูตร The Perfumers กลิ่นหอมรัญจวนใจ
 • กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ
  เรื่อง ฉลาดรู้ ฉลาดรอด จากข่าวปลอม
 • เกมค้นหารหัสลับเพื่อส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 • เทคนิคการสร้างเสียงในสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  (การแปลงข้อความเป็นคำพูด)
 • บทเรียนจาก QR Code เรื่อง งานดอกไม้สด
 • รูปแบบกิจกรรมเสริมพลัง ไฉไลสไตล์ MAPS เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย
 •    

  ปีการศึกษา 2562

  ระดับการศึกษาปฐมวัย

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

 • แผนการจัดประสบการณ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัย
 •  

   

 • วิจิตรบรรจงหงษ์พฤกษา
 • International Food
 • Outdoor Education Innovation
 • Business Market
 • มหัศจรรย์ ตารางสี่ช่อง
 • 3D Animation Creativity and Innovation to Thrive
 • กิจการแห่งรักตามจิตตารมณ์ พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
 • Magic Seen Candle
 • Learning English by STE@M
 • หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม
 • EP The Musical of SHC Theatre
 • EP Got Talent
 • รักษ์สิ่งสร้าง 5RS
 • ชมรม เด็กหลังเลนส์
 • หนึ่งห้องพักครู หนึ่งคุณธรรม
 • G – Suit Education for SHC
 • Student SHC Model
 • School Bright For SHC Management
 •    

  ปีการศึกษา 2561

  ระดับการศึกษาปฐมวัย

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

 • แผนการจัดประสบการณ์ รักษ์สิ่งสร้าง 5RS
 •  

 • Create by bottle caps by SHC Kids
 • เศษผ้า น่ามอง by SHC
 •    

  ปีการศึกษา 2560

   

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

 • ผลการจัดกิจกรรมนิทานคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการกลุ่ม
  ที่มีต่อทักษะ การแก้ปัญหา เรื่องทศนิยม
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 •  

     
   
  <<HOME>>
   
   
   
    web counter
   

  จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  01/07/2021   Last Update : March 6, 2023