ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2565

   
 

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียน ปีพุทธศักราช 2566

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียน ปีพุทธศักราช 2565

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียน ปีพุทธศักราช 2564

 
 
 
 
 
 
 

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียน ปีพุทธศักราช 2563

 
 
 
 
 
 

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียน ปีพุทธศักราช 2562

 
 
 
 
 
 

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียน ปีพุทธศักราช 2560

 
 
 
 

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียน ปีพุทธศักราช 2549

 
 
 
 

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียน ปีพุทธศักราช 2545

 
 
 
 

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียน ปีพุทธศักราช 2541

 
 
 
 
 
 
 
   
<<HOME>>
 
 
 
  web counter
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  18/08/2021   Last Update : February 6, 2023