• ปีการศึกษา 2562 - 2563

 

 
     

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
นางสาว ลีน่า โลแมกซ์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
อายุ 18 ปี คว้าตำแหน่ง รองอันดับ 2 Missteen Thailand
2019 by Hello ครั้งที่ 18 และอีก 2 รางวัล ได้แก่ ขวัญใจ
ช่างภาพ สื่อมวลชน และรางวัล PS. Junior
Idol ภายใต้คอนเซ็ปต์  ‘Glorious Dream’ จัดโดย 
บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด,  ช่อง 7HD,
บริษัท แอมวิช ยูนิเทค จำกัด

 

 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  
เด็กหญิงขจิตตาภรณ์ เวสารัชชานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(น้องมะปราง) คว้าตำแหน่ง Mini Miss Tourism
World  2019 และอีกสามรางวัล ได้แก่*รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม Best In National Costume  *รางวัลชุดแฟชั่นยอดเยี่ยม Best In Casual Wear*รางวัลเชิญไปชมงาน International Fairyale Contest การประกวดจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

        วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
       **เด็กหญิงพาลิน​ มงคลสุเมธา ชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
       ** เด็กหญิงกัญญาณัฐ​ เหลาแหลม ชั้น ป.2/4  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
       ** เด็กชายธนบดี สมชัย ชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
       ในรายการแข่งขันเทควันโดนานาชาติชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
      พระบรมราชชนน พันปีหลวง “9th TIRAK TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019"
       จัดโดย โรงเรียนฐิศิรักษ์การกีฬา รับรองการแข่งขันโดย สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

    ประมวลภาพ     
     
   วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เด็กหญิงนาโอมิ โอกาตะ
  ได้รับรางวัล 1st Runner Up ประเภท Class C-Girl 
  Division II การแข่ง ขันกอล์ฟรายการ "Thailand Kids
  Golf (TKG) Tour 2018 - 2019 Match #7 TKG B
  CHAMPIONSHIP" ณ Uniland Golf & Resort
ประมวลภาพ
 
 
 
     
     

       เด็กหญิงนิลาวัลย์ วรากุลปกรณ์ศิริ (น้องเบสท์)  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 มีความสามารถ
  ด้านการแสดง ได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ โฆษณายาสีฟัน

     เด็กหญิงวรวลัญช์ จันทร์ประสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถม
  ศึกษาปีที่ 5 ผู้มีจิตอาสา สร้างคุณประโยชน์ ให้แก่สังคม
โดย การเข้าร่วม"กิจกรรมจิตอาสา..เดินแบบการกุศล
ช่วยเหลือ เด็กพิการทางสมองและออทิสติกผ้าทอซาโอริ"
จัดโดย โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี

       โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ขอแสดง  ความยินดี
แก่ นางสาวทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ปอป้อ) 
ศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ คว้าแชมป์แบดมินตัน
คู่ผสมที่ประเทศเกาหลี Champion at Korea 2019

   

 

ประมวลภาพ                                                                  ประมวลภาพ
     
 
     
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เด็กหญิงณิชา ถาวรพันธ์
นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/3 ได้รับรางว้ลชนะเลิศ
การแข่งขัน เทควันโด ประเภทต่อสู้ ระดับ Class B
รุ่นอายุ 7-8 ปี รายการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬา อบจ. สิงห์บุรี
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เด็กชายวชิรวิทย์ ชาวนา นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่.3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ประเภท การต่อสู้ รุ่น G ระดับมือใหม่พิเศษ รุ่นอายุ 7-8 ปี
จากรายการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬา อบจ. สิงห์บุรี
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นักกีฬาฟุตซอล ทีมพระหฤทัย
คอนแวนต์ รุ่น อายุ11-12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการ
แข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธีรราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ

 รายการ“ไมโล ฟุตซอล2019Road to Barcelona”
จัดโดยบริษัทเครื่องดื่มไมโล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและการกีฬาแห่งประเทศไทย
ประมวลภาพ ประมวลภาพ             ประมวลภาพ     
     
     
วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562   เด็กชายกมลเทพ อู่วิเชียร
น้องไตตั้นนักเรียนชั้น อนุบาล 1/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน จักรยานทรงตัวรายการ Ubon Family Enfa
Balance Bike 2019 รุ่น อายุ 3 ปี จากนักแข่ง
ทั้งหมด 51 คน ของรางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล
จักรยาน Balance Bike ยี่ห้อ Strider และทุนการศึกษา
จำนวน 2,000 บาท  ณ ห้างยงสงวนศูนย์ค้าส่ง อุบลราชธานี
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธนบดี สมชัย
นักเรียนชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ GOLD MEDAL
รุ่น C อายุ 5 - 6 ปี 29 KG.จากรายการ แข่งขัน The Hero
Taekwondo Internationa championship 2019
โดย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 21 ประเทศ
จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบางนา

วันที่ 27- 28 ก.ค. 2562 เด็กหญิงสุกฤตา ถาวรกิจวัฒนา
ชั้น ป.4/3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน แบดมินตัน
ประเภทหญิงเดี่ยว 9 ปี รายการ KBC JUNIOR
SERIES 2019 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย
การแข่งขัน มีนักกีฬา จากสโมสรชั้นนำของประเทศไทย
จำนวนมาก ได้แก่ สโมสรสปิริตบายมณีพงศ์, Hp เชียงราย,
Limitless, CR  badminton, S29 และ ธนบุรี ฯลฯ
     
ประมวลภาพ ประมวลภาพ   ประมวลภาพ
     
   
     
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เด็กชายกมลเทพ อู่วิเชียร
(น้องไตตั้น) ชั้นอนุบาล 1/2ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแข่งขันจักรยาน รุ่นอายุ 3-4 ปีชาย+หญิง
รายการ Strider Racing Cantral Plaza Rama ll 2019
จากนักแข่งทั้งหมดจำนวน 96 คน ณ พระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 กรุงเทพมหานคร
 
     
  ประมวลภาพ  
     
     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
web counter  
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  01/07/2020   Last Update : Wed, 07-Sep-2022