ทำเนียบคนเก่ง ปีการศึกษา 2565

 
 
 


  การประกวดหนังสั้น ปีการศึกษา 2565
  ผลการประกวดหนังสั้น ประเภททีม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวข้อ " เช็คก่อนแชร์ " รายวิชาเทคโนโลยี
  ผลการตัดสินมาจากคะแนนโหวตของนักเรียน ที่เข้าชมงานวันวิทยาศาสตร์ 2565
**รางวัลชนะเลิศ ทีม Chaiychagun of Green Gables
1. นางสาวบงกชนันทน์ แท่งทอง
2. นางสาวบวรลักษณ์ ลิ้มศรัณย์
3. นางสาวสุชานาถ เงยศิริสมบัติ
4. นางสาวภัคจิรา ศรีสุวรรณ
5. นางสาวเพชรศิริ ส้มไทย
**รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Scotch Tape
1. นางสาวณัฐธิดา อัครมงคลเลิศ
2. นางสาวมานิตา ไกรศรี
3. นางสาวกุศลิน ธีรพงศ์ชูโชค
4. นางสาวรัตนาภรณ์ จิตอารี
**รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Hexagram Production
1.นางสาวสิริภัสราพร แดงศรี
2.นางสาวชัญญานุช เจ็งใจบุญ
3.นางสาวภัณฑิรา ก้องบูลยาพงษ์
4.นางสาวนัชชา นาตาลี ฟรานซ์
5.นางสาวภัทรวดี สดศรี
6.นางสาวพิมพ์มาดา เงินฉลาด
     
     
   
   
     
     
   
     
     
   

    

     
   
   
     
 
   
 
 
 
 
 
 
<< HOME >>
 
 
 
web counter
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  20/10/2022   Last Update : 29-Aug-2023