กิจกรรมปีการศึกษา 2563
 
  • กุมภาพันธ์
  • มกราคม
  • ธันวาคม
  • พฤศจิกายน
  • ตุลาคม

กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 
     
 
" เทวันโด วิถีแห่งการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัว อย่างมีสติ "
 
   
     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 กลุ่มต้นกล้าพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้ปฎิบัติกิจกรรม Share With Love จากรักสู่รัก ภายใต้กิจกรรมของเครือข่ายเพื่อนฯ
คุณธรรม สมาชิกกลุ่มของเราได้แจกหน้ากากอานามัย Mask ให้กับประชาชนบริเวณหน้าโรงเรียน ผู้ที่เดินทางไปทำงาน บริเวณตลาดคลองเตย การแบ่งปันในกิจกรรมนี้ สร้างคุณค่า
และประโยชน์ให้สังคม มอบรักให้ผู้อื่นภายใต้สถานการโควิด 19
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
     
 
     เพราะพระหฤทัยคอนแวนต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่โรงเรียน แต่เป็นบ้านหลังที่สอง ที่ผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน จะคอยดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ในทุกๆมิติของกิจวัตรประจำวันในบ้านหลังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    
 
   
 
     ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์สุดท้าย ก่อนเปิดเรียน 15 ก.พ. 2564 หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้โรงเรียนใน 28 จังหวัด ของพื้นที่
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ระลอกใหม่) ให้สามารถเปิดเรียนได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา แต่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เลื่อนการเปิดเรียน
เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากสถานการณ์ในเขตพื้นที่ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ แต่ในวันนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ขอขอบคุณ
ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในการเรียนออนไลน์ตามตารางเวลาที่กำหนด และขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสอนออนไลน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ สมกับ เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของโรงเรียนคือ ภาษา และ เทคโนโลยี Language and Technology
     *** แล้วพบกันวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับนักเรียน "เลขคี่" (สลับวันเรียนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ)
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม เดือนมกราคม 2564

   
     
     
     
     
     
     
     
     

 

กิจกรรม เดือนธันวาคม 2563

     18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระหฤทัย      17 ธันวาคม 2563 พิธีมอบเกียรติบัตร 17 ธันวาคม 2563 พิธีตรีวารเตรียมสมโภช
คอนแวนต์ ได้จัดงานวันวิชาการ “เปิดประตู... เด็กดีศรีพระหฤทัยและผู้ที่มีความซื่อสัตย์ พระคริสตสมภพวันที่ 3 เพื่อเตรียมจิตใจ
สู่มิติแห่งการเรียนรู้ ” ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ประจำเดือนธันวาคม ให้พร้อมรับเสด็จการมาบังเกิดของพระกุมารเยซู
รายละเอียดเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563            รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม
     
     
     16 ธันวาคม 2563 พิธีตรีวารเตรียมสมโภช      15 ธันวาคม 2563 พิธีมอบเกียรติบัตร      15 ธันวาคม 2563 พิธีตรีวารเตรียมสมโภช
พระคริสตสมภพวันที่ 2 เพื่อเตรียมจิตใจ เด็กดีศรีพระหฤทัยและผู้ที่มีความซื่อสัตย์ พระคริสตสมภพวันที่ 2 เพื่อเตรียมจิตใจ
ให้พร้อมรับเสด็จการมาบังเกิดของพระกุมารเยซู ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ให้พร้อมรับเสด็จการมาบังเกิดของพระกุมารเยซู
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม
     
                      
     
     4 ธันวาคม 2563 พิธีน้อมรำลึกถึง      4 ธันวาคม 2563 การประชุมตัวแทน      พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ครูปฐมวัย โรงเรียนในเครื่อคณะพระหฤทัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดย
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อจัดเตรียมสื่อ จัดเตรียม script แผนออนไลน์ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม
     

 

กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563

     
   29 พ.ย. 63 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระศิลปะ ,     โครงการห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ ส่งเสริมความถนัด      28 พ.ย. 63 กิจกรรม " ค่ายสัมพันธ์ ชั้นมัธยมึกษาปีที่ 1
สาระการงานอาชีพ และ โรงเรียนในเครือพระหฤทัย ทางวิชาการให้แก่นักเรียน ชั้น ม.4 - ม.6 โดยคณาจารย์ ค่ายแรกพบ " เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่าง
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ทบทวนการเขียนแผน จากสถาบันกวดวิชาชื่อดัง อาทิ OnDemand , Artstudio , ครูกับศิษย์ ,เพื่อนกับเพื่อน จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียน
การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้" Tutor DD Math and Science และสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับ สภานักเรียน รุ่น 19
รายละเอียดเพิ่มเติม
     
       26 พ.ย. 63 กิจกรรมงานวันรำลึกถึง คุณพ่ออาลอยส์       14 พ.ย. 63  ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ กลุ่มต้นกล้า      17 พ.ย. 63 ต้อนรับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
อัลฟองส์  ด็อนต์ ค.ศ. 2020 เพื่อให้บุคคลากรนักเรียนทุกคน พระหฤทัย และสภานักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม "อาสาทาสี คุณกุสุมา เนื่องจากนิล และคุณเอกวัฒน์ ชวดนุช ศึกษา
ได้แสดงความกตัญญู ต่อคุณพ่อ ท่านผู้ก่อตั้งคณะภคินี ทำความดีเพื่อพระหฤทัย " นำโดยซิสเตอร์สุรีย์พร ระดมกิจ เยี่ยมชมแนวทางการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งกรุงเทพฯ ท่านผู้จัดการ และ ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เพื่อนำไปปรับใช้กับโรงเรียน
  ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน รวม 103 คน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 34 โรงเรียน
ราบละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม
     
16 พ.ย. 2563 นักเรียน​ ม.4 ​แผนการเรียนวิทย์ - 16 พ.ย. 2563 สัมมนาครูและพี่เลี้ยงระดับ พิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการ
คณิต ฝึกงานในคณะสัตวแพทย โรงพยาบาล ปฐมวัย เรื่อง "การสื่อสารกับศิษย์ด้วยภาษา ในสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์
พนาลัย อ.ปากเกร็ด​ จ.นนทบุรี แห่งรัก" (Love Language) วาระ ๒๕๖๓-๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม
     
     
     

 

 

 

กิจกรรม เดือนตุลาคม 2563

 

   
     
 
27 ตุลาคม 2563 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดงาน 22 ต.ค. 2563 ปิดฉากแล้ว EP Musical 2020  
ตลาดวิชาชีพ สานฝันสู่อนาคต ครั้งที่ 2 Presented by Sacred Heart Convent  
ตอน "สานฝันให้เป็นจริง" เพื่อพัฒนาความรู้ ละครเวที โดยนักเรียนมัธยมโปรแกรมสองภาษา  
ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะในการเลือกประกอบอาชีพ ร่วมกับ สถาบัน IDEAL English Academy  
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม  
     
22 ตุลาคม 2563 พิธีถวายพวงมาลา 17-18 ตุลาคม 2563นักเรียนแกนนำจิตอาสา​ 10-11 ตุลาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระ
วันปิยมหาราช พร้อมทั้งกิจกรรมนั่งสมาธิ และ​ 13​โรงเรียนเครือข่าย​ร่วมกับมูลนิธิโคเออร์ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และชมรม VSED จัดค่ายเยาวชนเสริมสร้าง เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนแผน
  พลังแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 การเรียนรู้ให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
รายละเอียดเพิ่มเติม
     
15 ตุลาคม 2563 นิทรรศการน้อมรำลึก 12 ตุลาคม 2563 พิธีถวายสักการะ 10-11 ตุลาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การในพระมหาพระมหากรุณาธิคุณ ในวัน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เรื่อง ทบทวนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้
คล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม
     
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ขอเชิญชวน 8-9 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพนักเรียน ในทุกๆสัปดาห์ ช่วงเวลา 07.20-08.20 น.
ศิษย์เก่า กลับมาถ่ายภาพชุดครุยปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่2 โดยแพทย์ อบรม วิชาคริสตศาสน แก่นักเรียน
เป็นที่ระลึก ในรั้วขาว-แดง ของเรา พยาบาล เจ้าหน้าที่ บริษัทสร้างสุขภาพไทย ชั้น ป.1-ป.6  และ G.1 - G.6
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม
     
     
7 ตุลาคม 2563 แนะแนวการเลือกแผนการ อังคารที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มนักดนตรี 4 ตุลาคม 2563 เปิดสนามสอบโครงการ
เรียน ชั้น ม.ปลาย แก่นักเรียนชั้น ม.3 โดย ประเภทเครื่องสายไวโอลินแสดงศักยภาพ

ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง

คณะอาจารย์จาก สถาบันกวดวิชาต่างๆ ด้านดนตรี ณ ศาลาดนตรีในสวน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
  แก่นักเรียนชั้น ป.2 - ม.3
รายละเอียดเพิ่มเติม  รายละเอียดเพิ่มเติม