รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563-2565
       
       
       
       
 
       
       
 
รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563
       
       
       
   
       
       
ประกาศชื่นชม ยินดี แด่ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรอนงค์ นัยวิกุล
 
 
        สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า ในโอกาสที่
  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติแต่งตั้งให้เป็น " ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรอนงค์ นัยวิกุล " ภาควิชาวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับพระราชทานเกียรติบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓
  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ (วันที่ ๓) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ภาพจาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
คลิกทีนี!! หรือ กดที่รูปภาพ เพื่อลงข้อมูลทำเนียบรุ่นศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
 
กิจกรรมปีการศึกษา 2564
 
 
         คณะกรรมการศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยการนำของคุณปนัดดา โชติพิพัฒน์พร อุปนายกฯ คนที่ 1 และคณะกรรมการครู
  ได้เข้ากราบอำนวยพร และมอบเงินสด แด่ซิสเตอร์ยาย จำนวน 25 ท่าน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
  วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ บ้านซิสเตอร์ยาย อารามพระหฤทัย
ขอบคุณภาพจาก : คุณชมนาด เหลียวอิน กรรมการฝ่ายปฏิคมแหละเลขานุการ / คุณบูรณา เพ็ญวจีกุล กรรมการและฝ่ายปฏิสัมพันธ์
ดาวน์โหลดรูปภาพ
 
 
กิจกรรมปีการศึกษา 2563
 
 
        พิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ วาระ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และประชุมสมาคมฯ
  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรอนงค์ นัยวิกุล ได้ส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์
  แด่ คุณสุนทรี จรรโลงบุตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารหนึ่งศตวรรษคณะพระหฤทัย
  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คุณสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นนายกสมาคมคนที่ ๖ ของสมาคม ฯ นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
  วัฒนธรรมแห่งชาติให้ดำเนินการจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ (ปัจจุบันจัดตั้งมาเป็นเวลา ๓๔ ปี)
  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตามลำดับดังนี้
  ๑. ผศ.จำนวย วิมะลิน เริ่มก่อตั้ง พ.ศ.๒๕๒๙ -
  ๒. อาจารย์สุรี บูรณธนิต ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๓๙ – พ.ศ.๒๕๔๑
  ๓. คุณณหทัย ศรประชุม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๑ –พ.ศ.๒๕๔๕ ( ๒ สมัย )
  ๔. คุณกัลยา กล่อมวิทย์ ดำรงตำแหน่ง มิถุนายน.พ.ศ.๒๕๔๕ – พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ( ๒ สมัย )
  ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรอนงค์ นัยวิกุล ดำรงตำแหน่ง – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙– ตุลาคม ๒๕๖๓


ขอบคุณภาพจาก : คุณครูสุรกานต์ ดะห์ลัน
 
 
 
    
       
       
       
       
       
 
 
 
 
web counter
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  09/02/2022   Last Update : February 10, 2022