กิจกรรมปีการศึกษา 2562
 
พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษา เสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 สัมมนาการปฏิบัติหน้าที่ และสอบ
KITAKYUSHU ENUIRONMENT  MUSEUM เป็นวิทยากร เรื่อง “GM Game Maker” เป็นช่างภาพเยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 4
ประมวลภาพ ประมวลภาพ ประมวลภาพ
   
เสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562  ชมรม VSED เข้าร่วมโครงการ เสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 "พระหฤทัยใจอาสา"ทาสี การฝึกทักษะการไหว้ การทำ ความเคารพ การนั่งและ
ตามรอย ร.๙ ก้าวกล้าอาสา ครั้งที่ 2 ชั้นวางรองเท้า,จัดสวนหิน มารยาทต่างๆ ระดับปฐมวัย
ประมวลภาพ ประมวลภาพ ประมวลภาพ
ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นำเสนอกิจกรรมชมรมของ เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 WorkShop นักเรียน อังคารที่ 3 กันยายน 2562 โครงการทดลองเรียนรู้สู่
นักเรียน "ครูนำเด็กเรียนรู้ปีการศึกษา 2562"  แลกเปลี่ยน เมืองฟุกุโอกะ ความเป็นมืออาชีพ ณ วิทยาลัยดุสิตธานี
ประมวลภาพ ประมวลภาพ ประมวลภาพ
     
พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 กิจกรรมรำลึก 29 ปี  อังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 การแสดงศักยภาพด้านต่างๆ พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน
สืบ นาคะเสถียร จัดโดย ชมรม VSED ของนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นปฐมวัย ณ สยามโอเชี่ยนเวิลด์
ประมวลภาพ ประมวลภาพ ประมวลภาพ
     
ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปฐมวัย
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ชั้น ป.1-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพ  ประมวลภาพ ประมวลภาพ
     
   
   
   
 
 
์u