โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ****ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เสาร์ เวลา 08.30 - 15.00 น. สมัครเรียนติดต่อ 02-670 9041-4 ต่อ 100 หรือ 102 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-415 5528 , 095-760 0021 หรือ 095-896 8659 ****
 

ห้องปฏิบัติการชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

     
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษา
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ห้องสมุด IMMACULATE Heart Library
     
  บรรณานุกรม และบรรณารักษ์  
     
     
  มุมอ่านหนังสือทั่วไป  
     
  ห้องสมุดประถมศึกษา  
     
     
   
     
     
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
     
     
     
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
     
     
     
  ห้องปฏิบัติการเคมี  
     
     
     
ห้อง Smart Classroom
     
     
     
  ห้อง Internet A และ B  
     
     
     
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประถมศึกษา ห้องเรียนสีเขียว
     
     
     
  ห้องออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า  
     
     
     
ห้องยืดหยุ่น ห้องปิงปอง ห้องแนะแนว
     
     
     
ห้องศิลปะมัธยมศึกษาตอนปลาย
     
     
     
ห้องศิลปะมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องวงโยธวาธิต
     
     
     
  ห้องดนตรีไทย  
     
     
     
     
  ห้องนาฏศิลป์  
     
     
     
ห้องตนตรีสากล ห้องเรียนเปียโน
     
     
     
สระว่ายน้ำ  
   
 
     
     
  ห้องพยาบาล  
     
     
     
     
 
 
<< HOME >>
 
 
 

web counter  

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  20/07/2021   Last Update : 01-Apr-2022