ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
 
 
 
 
วิธีการส่งงาน การบ้าน
ในระบบ School Bright
 
อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
ภาพวิดีโอมุมสูง แนะนำ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
 
 
 
 
 
อบรมครู และพี่เลี้ยงปฐมวัย
 
รายงานผลการประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนเอกชน
ในระบบในกรุงเทพมหานคร ประเภทไป - กลับ
 
 
 
 
   
   
   
     
 
SHC Competition #2 2021
Online Contest
การประกวดที่คัดหาผู้ที่มีความสามารถในด้าน การร้อง การเต้น และเล่นดนตรี

“ถ้าคุณรักในการร้อง เต้น เล่นดนตรี โอกาสในการโชว์ความสามารถของคุณมาถึงแล้ว!
เพราะนี่คือ SHC COMPETITION #2 2021 การกลับมาอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์ มาร่วมแชร์
ความสามารถของคุณผ่านโลกออนไลน์ ให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณมีดีขนาดไหนได้แล้ววันนี้” ... การประกวด”SHC Competition #2 2021 Online Contest” ขอเชิญชวน
นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เข้าร่วมการประกวดที่คัดหาผู้ที่มีความสามารถในด้าน
การร้อง การเต้น และเล่นดนตรี ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลจากผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
อีกหนึ่งรางวัล สำหรับการประกวดในครั้งนี้ นั่นก็คือ “รางวัล Popolar Vote” ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวด
ทุกคนจะได้ลุ้นรับรางวัล Popolar Vote จาก TikTok ของ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์และ
จะได้รับถ้วยรางวัล Popolar Vote ไปครอง สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวด และส่งคลิปตั้งแต่
วันที่ 11 ตุลาคม - 1พฤศจิกายน 2564
   "อย่าเก็บความสามารถของพวกคุณเอาไว้นำออกมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณมีดีขนาดไหน“

     
 
รางวัลภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่ 9
นางสาวนิชาภา โลเกศกระวี ชั้น ม.5/1

ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวนิชาภา โลเกศกระวี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้รับคัดเลือกภาพถ่าย
พระราชกรณียกิจพร้อมคำบรรยายภาพเพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ-
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2564...
จัดโดย สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน
เนื้อหาบทบรรยายประกอบภาพถ่าย ดังนี้
  "ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กดิฉันก็ตกหลุมรักอาชีพสัตวแพทย์
และต้องการทำอาชีพนี้มาตลอด ต้องการที่จะช่วยเหลือ
สัตว์ต่าง ๆ การที่ได้ติดตามพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำให้ได้เห็น
พระองค์ท่านมีความสนพระทัยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระองค์ท่านมี
โครงการพระราชดำริมากมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า
ไม่ว่าจะเป็นพรบ.คุ้มครองสัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิดที่นอกจากจะดูและสัตว์แล้ว
ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชน
เรียนรู้และสนใจในการรักษาสัตว์ป่าให้คงอยู่ต่อไป
ดิฉันที่เห็นความสำคัญของโครงการพระราชดำริต่าง ๆ
ก็อยากที่จะเป็นผู้สืบต่อและช่วยเหลือให้โครงการฯ
สามารถดำเนินต่อไปในอนาคตจึงมีความสนใจอย่างยิ่ง
ที่จะเป็นสัตวแพทย์ด้านสัตว์ป่า เพื่อช่วยเหลืออนุรักษ์
ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศไทย"
            นางสาวนิชาภา โลเกศกระวี ชั้น ม.5/1
            โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

 
คลิก..ชมภาพข่าว
     
 
Cool Unique Shop
ผลงานนักเรียน แผนก English Program

ทุก ๆ ปี นักเรียนสายธุรกิจของแผนก English Program จะมีสินค้าที่เราผลิตเอง มาตั้งขายที่ใต้อาคารหนึ่งศตวรรษ ฯ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน...การสอนตามแผนการเรียนธุรกิจ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เราไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้ เราจึงได้ทำการปรับตัวเป็นการขายออนไลน์แทน สินค้าที่นำเสนอปีนี้เป็นเครื่องประดับตกแต่งน่ารักๆ เข้ากับเทรนด์ของปีนี้สุด ๆ ขอเชิญพี่ ๆ น้อง ๆ ผู้ปกครอง และทุกท่านที่สนใจชมสินค้าของเรา สามารถดูตัวอย่างสินค้าปีนี้ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

 
Facebook : Cool Unique Shop
IG: cool.uniqueee
     
 
Safe ( O ) Zone
นิทรรศการภาพถ่าย แบบออนไลน์

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย ( แบบออนไลน์ )
Safe ( O ) Zone จากเยาวชน เนื่องในวันโอโซนโลก
วันที่ 16 กันยายน ของทุกปี...
ให้เราตระหนักถึงชั้นบรรยากาศของโลก ที่คอยปกป้องเราจากรังสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโลกใบนี้ ลดการใช้โฟม ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ช่วยลดการปล่อยสาร CFC : Chlorofluorocarbon เท่านี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาโลกใบนี้
จัดโดย ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
( กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก ) โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ สนับสนุนโดยมูลนิธิโคเออร์

 
คลิก..ชมภาพนิทรรศการ
 
 
     
     
 
 
 
       
    มุมอ่านหนังสือ    
         
 
 
counter free
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  01/07/2020   Last Update : November 29, 2021