การกำหนดค่ามาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาระดับปฐมวัย

 • ปีการศึกษา 2565        ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ปีการศึกษา 2564        ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   

  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)
  ระดับการศึกษาปฐมวัย

  ปีการศึกษา 2564

   
  ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   

   

  ปีการศึกษา 2563

   
  ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
   

  ปีการศึกษา 2562

   
  ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
   

  ปีการศึกษา 2561

   
  ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
   

  ปีการศึกษา 2560

   
  ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
   
  <<HOME>>
   
   
    web counter
   

  จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  11/07/2021   Last Update : February 6, 2023