ระบบส่งใบลาของนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
เข้าระบบส่งใบลา โดย กดที่รูป QR Code หรือ สแกน QR Code ตามชั้นเรียนของตนเอง
 
เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะมีเอกสารหลักฐานการลา ส่งไปที่ E-mail ของท่าน
 
หากไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับ กรุณาติดต่อฝ่ายปกครอง โทร 02 671 9041 - 4
 
แผนกอนุบาล ต่อ 128 แผนกประถม - มัธยม ต่อ 139 หรือคุณครูประจำชั้น
 
 
ระดับอนุบาลปีที่ 1 - 3 English Program KG.2 - KG.3
 
         
         
 
         
     
 
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 English Program G.1 - G.6
 
         
         
         
         
         
         
     
         
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 English Program G.7 - G.12
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
 
 
 
 
<<HOME>>
 
 
 
web counter
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  15/06/2023   Last Update : July 13, 2023