สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 

 

ปีการศึกษา 2565

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2565

 
       
       
       
       
       
 
       
       
 
 
 
 

กิจกรรมปีการศึกษา 2565

 
      ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่ 3/2565 แบบ ON-SITE วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม (2)
อาคารหนึ่งศตวรรษคณะพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
 ขอบคุณภาพ : คุณชมนาด เหลียวอิน กรรมการปฏิคม/เลขานุการ
 
 
 
     วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ทางสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมี คุณสุนทรี จรรโลงบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ /
กรรมการศิษย์เก่า / ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจ ผู้จัดการโรงเรียน / ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมอวยพรให้กับ
คณะซิสเตอร์ยาย ณ อารามพระหฤทัย เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2022 (2565) และสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566 (ค.ศ.2023)
จำนวน 24 ท่าน
 
ขอบคุณภาพ : คุณศรีวรรณ โชติธรรม ปฏิคม / คุณบูรณา เพ็ญวจีกุล สมาชิกสัมพันธ์ / คุณครูกมลา เด่นอำไพ วิชาการ
 
ดาวน์โหลดรูปภาพ
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2564

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2564

 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

กิจกรรมปีการศึกษา 2564

 
              คณะกรรมการศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยการนำของคุณปนัดดา โชติพิพัฒน์พร อุปนายกฯ คนที่ 1 และคณะกรรมการครู
   ได้เข้ากราบอำนวยพร และมอบเงินสด แด่ซิสเตอร์ยาย จำนวน 25 ท่าน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
   ณ บ้านซิสเตอร์ยาย อารามพระหฤทัย ขอบคุณภาพจาก : คุณชมนาด เหลียวอิน กรรมการฝ่ายปฏิคมแหละเลขานุการ / คุณบูรณา เพ็ญวจีกุล
   กรรมการและฝ่ายปฏิสัมพันธ์
 
ดาวน์โหลดรูปภาพ
 
 
 

ปีการศึกษา 2563

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563

 
       
       
       
       
       
 
       
       

ประกาศชื่นชม ยินดี แด่ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรอนงค์ นัยวิกุล

 
       

           สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า ในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัย         เกษตรศาสตร์ มีมติแต่งตั้งให้เป็น " ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรอนงค์ นัยวิกุล " ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม
   เกษตร โดยได้รับพระราชทานเกียรติบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓   (วันที่ ๓) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
                                                                 
                                                            ขอขอบคุณ ภาพจาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กิจกรรมปีการศึกษา 2563

 
         พิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ วาระ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖            ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรอนงค์ นัยวิกุล ได้ส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ แด่ คุณสุนทรี จรรโลงบุตร
   เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารหนึ่งศตวรรษคณะพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คุณสุนทรี จรรโลงบุตร
   เป็นนายกสมาคม คนที่ ๖ ของสมาคม ฯ นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน วัฒนธรรมแห่งชาติให้ดำเนินการจัดตั้ง
   เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ (ปัจจุบันจัดตั้งมาเป็นเวลา ๓๔ ปี) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตามลำดับดังนี้
        ๑. ผศ.จำนวย วิมะลิน เริ่มก่อตั้ง พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๙
        ๒. อาจารย์สุรี บูรณธนิต ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๓๙ – พ.ศ.๒๕๔๑
        ๓. คุณณหทัย ศรประชุม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๑ –พ.ศ.๒๕๔๕ ( ๒ สมัย )
        ๔. คุณกัลยา กล่อมวิทย์ ดำรงตำแหน่ง มิถุนายน.พ.ศ.๒๕๔๕ – พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ( ๒ สมัย )
        ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรอนงค์ นัยวิกุล ดำรงตำแหน่ง – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙– ตุลาคม ๒๕๖๓


 ขอบคุณภาพจาก : คุณครูสุรกานต์ ดะห์ลัน
 
 
 
web counter
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  09/02/2022   Last Update February 15, 2023
 
 
สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์