ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Happiness ปฐมวัย
 
Happy Life ประถมศึกษา 
 
Happy Choices ม.ต้น
 
Happy Future ม.ปลาย
 
 น้องอัณยา รีวิว เตรียมอนุบาล
 
 กิจกรรมลอยกระทง 2566
 
 กิจกรรมลอยกระทง ปฐมวัย 2566 
 
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
คลังวิดีโอความสามารถของนักเรียน
 
 Learning Development Center
 
 
new
 
 
 
 
 

หลักสูตร Happy School
อนาคต... กำหนดได้

 
 
 
 
 
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ ทุกระดับชั้น
เวลาทำการ 08.30 - 16.00 น.
ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์
โทร 02 671 9041-4
ต่อ 100 หรือ 102
มือถือ 09 2415 5528 , 09 5760 0021
08 1828 2477, 08 9515 4277
   
   
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
   
 
   
 
 
   
   
   
   
 
 
     
 
   

“เกษียณ…ร้อยรักรวมใจ ด้วยหัวใจที่ผูกพัน”
ปีการศึกษา 2566

     
     
 
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
   

มุมอ่านหนังสือ

โครงการตะลุยโจทย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visit counter For Websites
 

Visitors : Start 07/2020